E-mail: vladas@salas.lt

ES projektai

UAB „Salas“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB „Salas” elektros gamybai“

UAB „Salas“ įgyvendina projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB „Salas” elektros gamybai“ (projekto Nr. 02-011-K- 0261), kuris yra dalinai finansuojamas ES fondų (Regioninės plėtros fondo) lėšomis.

Projekto tikslas – didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime. Projekto įgyvendinimo metu UAB „Salas“ savo veikloje įdiegs energijos efektyvumo priemonę – saulės elektrinę, kuri sudarys sąlygas taupyti elektros energiją ir mažinti elektros sąnaudas. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, oro taršos problemų sprendimo, energetinės priklausomybės nuo importuojamų energijos išteklių mažinimo.

Bendra projekto išlaidų suma – 104 632 Eur. Iš Europos Sąjungos fondų projekto įgyvendinimui skiriama – 74 905 Eur. Likusia dalimi įmonė prisidės savo lėšomis.

Projekto vykdymo pradžia – 2023 m. liepos mėn. Projekto vykdymo pabaiga – 2025 m. liepos mėn.